Jaroslav Novosad – Betonové stropy a stěny Zlín Pozděchov, Vsetín

Každý stavebník stojí před volbou vhodné konstrukce, zde je výčet výhod betonového monolitického stropu:

Betonový stropVýhody betonového stropu:

  • Nosnost v obou směrech – železobetonová deska jako jediná z dodávaných stropních konstrukcí přenáší zatížení v obou směrech, což znamená podstatně větší únosnost a menší deformace. Deska nemusí mít podpory po celém obvodě, lze tak dosáhnout vzdušného dojmu v rámci interiéru.
  • Univerzálnost – monolitický strop lze vytvořit nad jakýmkoliv půdorysem, lze vytvářet oblouky atd.
  • Konkurenceschopnost – betonový litý strop dokáže cenově konkurovat ostatním stropním systémům při nesporné vyšší kvalitě. Výrobci jiných systémů (panely, Miako atd.) často lákají zákazníky na nízkou cenu jednotlivých součástí, nicméně po sečtení všech položek (doprava, montáž, zálivky, věnce, vyztužení, podepření..) je cena těchto stropů srovnatelná
  • Libovolné otvory a prostupy – v železobetonové desce lze vytvořit téměř jakékoliv prostupy.
  • Zbytečné věnce – monolitický strop je tak dokonale tuhý, že jsou ztužující věnce pod stropem naprosto zbytečné
  • Pouze štuková omítka – na železobetonový strop stačí natáhnout pouze 2x štukovou omítku (na cementové bázi), šetří se tím na hrubých omítkách stropu
  • Žádné trhliny – strop je lit z „jednoho kusu“, tudíž nehrozí prorýsování spar mezi jednotlivymi panely či vložkami

Jaroslav Novosad – Betonové stropy a stěnygoogleseznam

Naše firma se zabývá realizaci betonových stěn a stropů, díky zkušenostem vám nabízíme o proti konkurenci prémiovou kvalitu! Zjistěte více informací! betonový strop a stěny, Jaroslav Novosad Pozděchov, využíjte naši specialiazce a nechte si zrealizovat betonový strop a stěny, monolity